Uncategorized

Uncategorized

Hi 2019!

Như thường lệ hàng năm, tui lại viết 1 note tổng kết năm và chào năm mới. Đang ở Paris nên lấy cái hình cục sắt tượng trưng xíu.

Continue Reading