25/05/2014 Xinh ?

Vậy là em đã về nhà chị được 10 ngày rồi đó Em sinh ngày 14/03/2014. Để đảm bảo sức khỏe thì mèo con ở với mẹ 9 tuần trước khi ra ở riêng. Vậy nên là ngày 15/05/2014 em đã bon bon về với chị, chia tay bố mẹ …