Học đại học

Post on FB, 21/08/2015 Học đại học. Lúc 17,18 tuổi có mấy ai xác định được ngay bản thân mình muốn gì, đam mê điều gì. Nên việc chọn nhầm ngành mà (sau này) biết là không thích mình thấy cũng rất bình thường. Đi học đâu phải chỉ mỗi …