Lâu rồi chưa update tình hình 2 con meo meo lên blog ^^ 

Giờ đây 2 boss đã lớn, đã ra ở riêng, không còn nằm chung giường với con Sen  :))

Pate đã to gần bằng Baguette chứ không còn còi cọc như ngày đầu mới về. 2 đứa cũng trở nên thân thiết hơn, thân thiết đến nỗi nếu 1 đứa bị viêm tai là lây ngay cho đứa còn lại. Báo hại con Sen là mình đây tốn xèng mời bác sĩ đến chữa. Hai đứa này sợ phòng khám lắm, đến là kêu gào thảm thiết mà bác sĩ đến nhà thì ngoan như cún, nằm im cho bác sĩ sờ nắn chữa bệnh :))

Mong rằng 2 boss luôn hoà thuận như bây giờ ? mập mạp 1 chút cho mùa đông không lạnh nhé ^^
Ngày trước thích nằm giường lắm nè